گرانی سیمان صحت ندارد/ هر پاکت سیمان ۳۳ هزار تومان


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب نرخ‌های ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی قیمت هر پاکت سیمان، تاکید کرد: قیمت سیمان در هفته‌های گذشته نه تنها افزایش نداشته است، بلکه با کاهش نیز مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959892/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86