گام جدید ایمیدرو برای رفع کمبود نیروی مهارتی در بخش معدن و صنایع معدنی


تهران- ایرنا- مجری طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو (فاجد) اعلام‌کرد: این سازمان از طریق سامانه «ساتنَم» گام جدیدی برای ایجاد اشتغال و رفع کمبود نیروی مهارتی در بخش معدن و صنایع معدنی برداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158422/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9