گام‌های شمرده دولت برای بازکردن گره رکود از واحدهای تعاونی مازندران


نوشهر- ایرنا- احیای تعاونی های راکد موجب توسعه فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی در غرب مازندران می‌شود که به گفته رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنکابن علاوه بر احیای ۱۵ واحد از این دست در سال گذشته در شهرستان، این روند در سال جاری با شتاب بیشتری ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103644/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86