کیفیت در گذشته فدای مصلحت‌های باندی و رانتی شد


تهران- ایرنا- رییس مرکز ملی تایید صلاحیت با بیان اینکه کالای بی‌کیفیت تولید داخل یا وارداتی، خط قرمز سازمان ملی استاندارد ایران است، گفت: در سال‌های گذشته کیفیت فدای مصلحت‌های باندی و رانتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954922/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF