کمبود نقدینگی و ماشین‌آلات مانع اصلی فعال‌سازی معادن راکد هرمزگان است


بندرعباس – ایرنا – مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به اینکه استان هرمزگان در حوزه فعال سازی معادن بهترین رتبه را دارد، گفت: کمبود نقدینگی و همچنین کمبود ماشین آلات اصلی‌ترین مانع فعال‌سازی معادن راکد در این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108169/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86