کمبود سیمان در کشور وجود ندارد
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود کاهش گاز تحویلی به کارخانجات سیمان، اما با تحویل سوخت دوم (مازوت) برنامه‌های تولید به قوت خود باقی است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979604/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF