کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137692/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF