کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های دامی شهرستان جاجرمایسنا/خراسان شمالی مجتمع بره پروار ۵۰۰۰ رأسی و مجتمع پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ۷۰۰۰ رأسی عطاران کبیری با حضور وزیر جهاد کشاورزی کلنگ‌زنی و افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، پروژه مجتمع بره پروار ۵۰۰۰ رأسی واقع در شهرستان جاجرم امروز ۱۰ شهریورماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی کلنگ‌زنی شد که فاز اول پروژه مذکور دارای ۳۳ واحد است که ۳۲ واحد ۱۵۰ رأسی و یک واحد ۲۰۰ رأسی است.

آمار جمعیت دامی شهرستان جاجرم نیز ۱۵۱ هزار و ۵۸۰ واحد دام با ظرفیت تولید ۷۵۳۴ تن محصولات دامی است.

مطالعات امکان سنجی پروژه انجام، کمیسیون ماده دو صادر و موافقت اصولی از سازمان نظام مهندسی اخذ شده است.

ایجاد اشتغال برای ۸۰ نفر، مساحت پروژه ۱۵ هکتار، ظرفیت کل پروژه ۵۰۰۰ رأس دام و ۳۷۵ تن تولید سالانه از مشخصات پروژه مذکور است که اعتبار مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد ریال و تسهیلات مورد نیاز ۱۸۵ میلیارد ریال است.

افتتاح پروژه مجتمع پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ۷۰۰۰ رأسی عطاران کبیری

پروژه مجتمع پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ۷۰۰۰ رأسی عطاران کبیری یکی دیگر از پروژه‌های شهرستان جاجرم بود که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی خراسان شمالی افتتاح شد.

با توجه به ظرفیت جمعیت دامی سه میلیون ۲۰۳ هزار و ۶۵۹ واحد دامی در سطح خراسان شمالی، میزان تولید ۱۳۱ هزار و ۱۰۱ تن انواع محصولات دامی را در برداشته و همچنین عمده جمعیت دو میلیون و ۷۲۲ هزار و ۸۱۳ رأسی دام سبک استان با تغذیه از مراتع، تولید بسیار با کیفیتی را ارائه می‌نمایند.

در حال حاضر در سطح استان یک ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی به ظرفیت ۳۰۰ رأس و در مالکیت دولت است.

ظرفیت کل گله ۱۴ هزار و ۱۴۰ رأس و ظرفیت مولد ۷۰۰۰ رأس گوسفند داشتی است که مساحت اجرای طرح نیز ۷.۷ هکتار برآورد می شود.

ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ نفر و خانوار بهره بردار نیز ۱۰ خانوار، از دیگر مشخصات این مجتمع دامی است.

گفتنی است طی امروز ۱۱ شهریورماه، دکتر ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برای افتتاح و کلنگ زنی تعدادی از پروژه‌های کشاورزی و دامی به خراسان شمالی سفر کرده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061008390/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85