کسری منابع آب برای فعالیت‌های کشاورزی مازندران

قابل ذکر است؛ در این جلسه راهکارهایی برای ارتقاء بخش کشاورزی ارائه شد، همچنین بر ارتقاء کیفی و توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی تاکید شد.

وی افزود: امسال ۱۷۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری زیرکشت برنج رفت اما بخشی از اراضی زیرکشت نرفت و نگرانی وجود دارد چراکه معیشت کشاورزان به کشاورزی بستگی دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت سوخت های کشاورزی را در استان افزایش دادیم و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022818223/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

نگرانی از دپوی برنج در انبارها

ایسنا/مازندران رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران جزو استان‌های کم بارش است و به همین دلیل امسال کسری منابع آب برای فعالیت در حوزه کشاورزی به ویژه کشت برنج داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: هنوز یک ریال اعتبار برای بخش کشاورزی تخصیص داده نشد تا سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

آختصاص نیافتن سرمایه در گردش به بخش کشاورزی

حسن عنایتی کلیجی در جلسه شورای سیاست‌گذاری بخش کشاورزی استان اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط خشکسالی و کم آبی شرایط خاصی برای کشاورزی را شاهد هستیم و چون ذات کشاورزی به اقلیم وابسته است، قطعا در این حوزه با چالش‌هایی مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا امنیت غذایی دچار مشکل نشود، گفت:  بخشی از برنج‌هایی که سال گذشته تولید شد در انبار موجود است و نگران این موضوع  هستیم چراکه این برنج ها باید از انبارها تخلیه شود تا برنج های جدید وارد انبارها شود و هماهنگی و راهکار لازم برای برای خرید برنج مازاد انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در آستانه برداشت کلزا هستیم و طی دو هفته آینده برداشت گندم و جو نیز در استان آغاز می‌شود و زمینه برای خرید فراهم است.