کرملین: ادعاهای حمله روسیه به نورد استریم احمقانه است

وی در ادامه افزود: پیش از این که ادعایی مطرح کنیم، باید منتظر تحقیقات در خصوص آسیب دیدگی این خطوط لوله باشیم که آیا انفجاری صورت گرفته است یا خیر؟. منتظر اطلاعات درباره این حادثه از سوی دانمارک و سوئد هستیم.

کرملین روز چهارشنبه، ادعاها مبنی بر این که روسیه به نحوی در حمله احتمالی به خطوط لوله گاز نورد استریم دست داشته است را احمقانه خواند و اعلام کرد: مسکو شاهد افزایش چشمگیر سود شرکت‌های آمریکایی از تامین گاز برای اروپاست.

اروپا سرگرم تحقیق درباره حملاتی است که آلمان، دانمارک و سوئد می‌گویند عامل نشت بزرگ گاز از دو شاه لوله گازی روسیه در دریای بالتیک است.

پسکوف در خصوص ادعاها مبنی بر احتمال دست داشتن روسیه در حمله احتمالی، گفت: این مسئله کاملا قابل پیش بینی و همچنین احمقانه است. این مشکل بزرگی برای ماست زیرا در وهله نخست، هر دو خط لوله نورد استریم پر از گاز هستند و کل سیستم آماده پمپ گاز است و این گاز بسیار گران است… حالا این گاز به هوا می‌رود.

بر اساس گزارش رویترز، نورد استریم ۱ به دلیل نشت گاز، با افت قابل توجه فشار در هر دو مسیر خط لوله گاز روبرو شده است در حالی که نورد استریم ۱ در این مسیر افت شدید فشار داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070602607/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش ایسنا، به نقل از رویترز دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در کنفرانس مطبوعاتی روزانه با خبرنگاران، گفت: این حادثه باید مورد تحقیق قرار بگیرد و زمان تعمیرات خطوط لوله آسیب دیده معلوم نیست.

شرکت نورد استریم که گرداننده شبکه خطوط لوله گازی نورد استریم است، روز سه‌شنبه اعلام کرد سه خط لوله از چهار خط لوله زیردریایی سیستم نورد استریم، در یک روز دچار آسیب کم سابقه‌ای شده‌اند. در زمان وقوع حادثه، هیچ کدام از این خطوط لوله، گازرسانی نداشتند.