کدام اتفاقات خسارت بالاتری از سطح بازار بیمه دریافت می‌کنند؟

حق بیمه تولیدی یعنی بیمه‌نامه‌هایی که در این دوره صادر شده است و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب ۱۲۶.۹ و ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان و رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۸.۴ و ۵۶.۷ درصد است.

رشد ۲/۴۴ درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار به طور عمده به واسطه رشد این تعداد در ۲ رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده به ترتیب با ۷.۲ و ۵.۳ درصد رشد و هر یک با سهم حدوداً ۳۵ درصدی از کل تعداد بیمه نامه های صادره بوده است.

سهم ۳ رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و زندگی(عمر) به ترتیب ۳۰.۱، ۲۹.۷ و ۱۴.۲ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار است.

به گزارش ایسنا، تعداد شرکت‌های بیمه‌ای که گزارش عملکرد ماهانه آنها در بازار بیمه تا پایان آذرماه سال جاری قابل بررسی است، به ۲۸ شرکت بیمه رسیده است که شامل شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، امید، حافظ، آسماری، زندگی خاورمیانه و زندگی باران می‌شود.

نسبت خسارت چهار رشته‌ بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد (به ترتیب با ۱/۷۲، ۸/۶۵، ۵۴ و ۹/۵۱ درصد) بالاتر از سطح بازار بیمه (۶/۵۰ درصد) بوده است.

۵۲.۵ میلیون بیمه نامه صادر و حدود ۵۵.۴ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.  تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۹ ماهه نخست سال قبل، به ترتیب ۴.۲ و ۳۸.۴ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062139041/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

گزارش‌ ۹ ماهه بیمه نشان می‌دهد که نسبت خسارت چهار رشته‌ بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد (به ترتیب با ۱/۷۲، ۸/۶۵، ۵۴ و ۹/۵۱ درصد) بالاتر از سطح بازار بیمه (۶/۵۰ درصد) بوده است.

افزایش ۳۸.۴ درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد ۳۵.۲ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۲.۲ درصد) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.

رشد ۵۸.۴ درصدی حق بیمه تولیدی بازار به طور عمده متأثر از رشته درمان با سهم ۳۰.۱ درصد از پرتفوی بازار و رشد ۱۶۵.۳ درصدی حق بیمه تولیدی (۲.۷ برابر شدن نسبت به مدت مشابه سال گذشته) است. نسبت خسارت بازار بیمه با ۰.۶ واحد کاهش در مقایسه با ۹ ماهه نخست سال قبل به ۵۰.۶ درصد رسید.

بر این اساس سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و از خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب ۷۴.۱ و ۷۲.۲ درصد است.