کاهش ۹۳ درصدی آبدهی رودخانه کشکان در پلدخترایسنا/لرستان مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان_ پلدختر در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به متوسط بلندمدت معادل ۹۳ درصد کاهش یافته است.

مظفر زیودار، اظهار کرد: متوسط بارش استان در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ بر اساس ایستگاه‌های باران‌سنجی این شرکت حدود ۴۶.۵ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۶۷ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: بیشترین بارش‌ها در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ در ایستگاه باران‌سنج ونائی با حدود ۸۱ میلی‌متر بوده که نسبت به متوسط بلندمدت ۶۲ درصد و کمترین بارش در ایستگاه باران‌سنج مروک حدود ۱۲ میلی‌متر اندازه‌گیری شده که نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۸۹ درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان خاطرنشان کرد: به منظور ارزیابی وضعیت جریان‌های سطحی در سطح محدوده‌های مطالعاتی استان، ۳۷ ایستگاه هیدرومتری در سطح استان لرستان جانمایی شده است. بیشترین میانگین حجم جریان عبوری از ایستگاه‌های هیدرومتری در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مربوط به ایستگاه‌های هیدرومتری واقع بر رودخانه کشکان است.

زیودار اضافه کرد: حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان_ پلدختر در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ میلیون مترمکعب و ایستگاه کشکان افرینه حدود ۴۵ میلیون مترمکعب است.

وی بیان کرد: حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان پلدختر در چهارماهه اول سال آبی ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۶ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۹۳ درصد کاهش یافته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: همچنین ایستگاه کشکان افرینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶۴ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۹۲ درصد کاهش یافته است.

زیودار عنوان کرد: با توجه به کاهش بارندگی‌ها در این سال شاهد کم شدن دبی رودخانه‌ها و بالطبع حجم جریان عبوری از رودخانه‌ها بوده‌ایم و بعضی از سرشاخه‌ها و مسیرهایی از رودخانه‌های اصلی به‌ویژه در ماه‌های خرداد و تیر خشک شده‌اند و این روند به دلیل کاهش نزولات جوی تا شروع بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: درصد اختلاف متوسط آبدهی چشمه‌های اصلی استان در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد و نسبت به مدت مشابه دوره بلندمدت ۴ ماهه حدود ۵۵ درصد کاهش داشته است. با توجه به کاهش بارندگی‌ها بسیاری از چشمه‌ها بخصوص در ماه‌های خرداد و تیر در سطح استان خشک شده‌اند و این روند به دلیل کاهش نزولات جوی تا شروع بارندگی ادامه خواهد داشت.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: چنانچه با روش‌های مختلف بخصوص در بخش کشاورزی که درصد بالایی از مصارف را دارد، حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی شود، از تخلیه حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. با این شیوه علاوه بر اینکه بیش از ذخایر تجدید پذیر برداشت نمی‌شود، ذخایر استاتیک نیز دست نخورده باقی خواهند ماند و در نتیجه با این روش می‌توان از روند کمبود آب جلوگیری کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052316918/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1