کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته / کاهش ١٦ درصدی بارش ها در کشور

وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی خروجی مخازن سدها نسبت به سال گذشته، توضیح داد : مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته و با ٨.٣ میلیارد متر مکعب آب، مخازن سدها در حال حاضر ۳۷ درصد پر شدگی دارد که معادل ۱۸ میلیارد آب است و به این ترتیب از ابتدای سال آبی تا کنون در مقایسه با سال گذشته، حجم مخازن سدها دو درصد افزایش داشته‌اند.

سخنگوی صنعت آب گفت: میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تا کنون به ۲۸ میلیمتر رسیده که با اندکی اختلاف، مشابه سال گذشته، کشور با ۱۶ درصد کاهش بارندگی مواجه است.

قاسم‌زاده به متغیر بودن میزان پرشدگی مخازن سدهای مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: میزان پر شدگی سدها در پهنه کشور و در مناطق مختلف یکسان نیست و در دامنه وسیع متغیر است. سدهایی هستند که میزان پر شدگی آنها به ۱۰ تا ۱۱ درصد  و از سوی دیگر سد های وجود دارند که حجم پرشدگی مخازنشان به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد.

وی در خصوص هدف و اهمیت ساخت سد چم شیر اظهار کرد: بر اساس ارزیابی و مطالعات کیفی مراجع مختلف علمی و زیست محیطی که روی سد چم‌شیر انجام شده، این سد نه فقط کیفیت آب رودخانه را پائین نمی‌آورد و خطری را متوجه محیط زیست نمی‌کند بلکه موجب بالا رفتن کیفیت آب رودخانه زهره نیز خواهد شد. رودخانه زهره در ماه‌های پر بارش سیلابی و در مواقع دیگر دبی پایه در جریان است با توجه به بستر رودخانه، شوری رودخانه در محل سد یک عددی است و درپائین دست یعنی در نقطه تلاقی آن با دریا، شوری آب به سه برابر می رسد. هدف از ساخت این سد ذخیره سازی سیلاب‌ها و کنترل شوری رودخانه در پائین دست با مدیریت رهاسازی آب سد است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در استان تهران نسبت به سال گذشته گفت: استان تهران با کاهش ۷۰ درصدی بارندگی، تداوم سال‌های خشک را تجربه می‌کند و حجم مخازن سدهای تهران با ۱۶ درصد پر شدگی نسبت به سال گذشته، ۲۱ درصد با کاهش آب مواجه است.

به گزارش ایسنا، فیروز قاسم‌زاده امروز در نشستی خبری با بیان اینکه تمرکز بارندگی‌های اخیر در غرب کشور، جایی که سامانه ذخیره سازی آبهای کشور مستقر هستند، موجب پر شدگی مخازن سدها در این منطقه شد، ادامه داد: علیرغم کاهش بارندگی در مناطق دیگر، این بارش‌ها، ورودی مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری به ٧.٢ میلیارد متر مکعب رساند که این میزان ورودی در مقایسه با سال گذشته رشد پرشدگی مخازن را به ۱۳ درصد رساند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090704491/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%A1%D9%A6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C