کاهش ۵ درصدی سرانه مصرف برق در بخش خانگی

به گزارش ایسنا، عبدالامیر یاقوتی، امروز در حاشیه دومین روز از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در نشستی خبری با بیان اینکه طرح اعمال تعرفه‌ها که بهمن‌ماه پارسال اجرا شد و همچنین طرح تشویق مشترکان، دو عامل مهم کاهش مصرف بود، اظهار کرد: امسال مشترکان پرمصرف شناسایی شده و برای آنان پیامک ارسال شد که در کاهش مصرف بسیار موثر بود.

به گفته مدیرکل امور انرژی صنعت برق، مجموع این دو طرح سبب شد در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در ماه‌های گرم، سه درصد کاهش مصرف برق داشته باشیم. یاقوتی گفت: در سال های گذشته پنج درصد رشد مصرف داشتیم، اما امسال نه تنها رشد اتفاق نیفتاد بلکه کاهش مصرف رقم خورد و نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پاداش خوش‌مصرفی پرداخت شد.

یاقوتی با اشاره به مدیریت مصرف صورت گرفته در  بخش اداری و بانک ها نیزگفت: براساس مصوبه هیات دولت، مقرر شد این بخش در ساعت اداری ۳۰ درصد و در ساعت غیر اداری ۶۰ درصد کاهش مصرف داشته باشد که اثر بسیار خوبی داشت.

به گفته وی، در سال جاری نزدیک به ۸۰ درصد مشترکان زیرالگوی مصرف بودند و ۴۰ درصد آنان مشمول پاداش شدند.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: مدیریت بخش خانگی یکی از نقاط عطف در تابستان امسال بود به گونه ای که سرانه مصرف این بخش نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد کاهش یافت که دستاورد مهمی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401083021183/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

مدیرکل امور انرژی صنعت برق با بیان اینکه با اقداماتی که انحام شد امسال برای نخستین بار ۲ میلیون مشترک پله‌های مصرفی خود را کاهش دادند و از مصرف فراتر از الگو به حد الگو رفتند، گفت: مشترکان تا ۲ برابر الگو نیز نسبت به رعایت مصرف برق اقدام کردند و در همین اثر کاهش پله مصرفی داشتند و امسال تنها سالی بود که بخش خانگی با کاهش مصرف خوب روبه‌رو شد.

وی با اشاره به  اقدامات انجام شده برای عبور از پیک تابستان ‌گفت: اقدام های انجام شده در بخش صنعت سبب شد نزدیک به هشت درصد رشد در این بخش محقق شود و حتی در برخی روزهای گرم سال برق بیشتری مصرف داشتند.

وی با بیان اینکه طرح تشویق مشترکان هم اثرخیلی خوبی داشت و سبب سوق مشترکان به سمت کم مصرفی شد، خاطرنشان‌کرد: اختصاص ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت کاهش مصرف، مشترکان زیادی را به مدیریت مصرف ترغیب کرد.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق با بیان اینکه ۳۲۰ هزار حلقه چاه برقی کشاورزی درکشور وجود دارد، گفت: این چاه ها بار قابل توجهی به شبکه تحمیل می کنند که با جابه‌جایی ساعت‌های مصرف ۲۵ درصد از بار شبکه کاسته شد.