کاهش هزینه مبادله در اقتصاد با تامین مالی زنجیره‌ای/ اوراق گام یک ابزار پرداخت برای بنگاه است

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: بر اساس نظام تامین مالی زنجیره‌ای قرار است تامین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات رخ دهد.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تمام زنجیره در سامانه جامع تجارت و نظام بانکی رصد می‌شود، بیان کرد: بنابراین امکان انحراف تسهیلات به صفر می‌رسد.

وی عدم بازپرداخت تسهیلات را مشکل دیگر در تامین مالی به روش سنتی مواجه عنوان کرد و افزود: امروز بانک‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری دارند؛ البته در کنار این موارد اخذ وثایق برای تسهیلات هم یکی از مشکلات بود؛ همچنین تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات و تورم‌زا بودن آن هم از دیگر نکات منفی در روش سنتی با آن مواجه بودیم.

وی تاکید کرد: در این روش به جای اینکه تمام زنجیره مستقلاً از بانک برای رد دین و پرداخت به حلقه قبل یا بعد خود تامین مالی کنند، یک بار رخ می‌دهد و هزینه مبادله در اقتصاد را به شدت کاهش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، امید قالیباف با اشاره به امضای تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با پنج بانک برای گسترش تامین مالی زنجیرهای، اظهار کرد: در روش سنتی اعطای تسهیلات با مشکلاتی از جمله انحراف منابع مواجه بودیم که به نام تولید پول می‌گرفتند و در جای دیگری هزینه می‌شد.

قالیباف بیان کرد: در روش تامین مالی زنجیره‌ای، بنگاه تولید به بانک وثیقه می‌دهد و به جای آن اوراق گام دریافت می‌کند؛ سپس این اوراق را می‌تواند به حلقه‌های قبل از خودش بدهد و از آنها کالا خرید و رفع دین کند؛ یعنی بنگاه یک ابزار پرداخت پیدا می‌کند.

قالیباف با بیان اینکه تامین مالی به صورت زنجیره‌ای فرآیند تامین مالی پرداخت تسهیلات تسریع و تسهیل می‌شود، گفت: کاهش نیاز به تسهیلات جدید، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مزایای این طرح است و فقط یک‌بار وثیقه اخذ خواهد شد؛ همچنین مشکل کاهش انحراف منابع را خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت صمت گفت: قرار است در سال جاری بانک‌ها ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولید انجام دهند که ۲۰ درصد آن از طریق زنجیره تامین مالی به صورت تسهیلات تامین شود که حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق گام برای بنگاه تامین مالی شده که در مجموع به ۴۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی زنجیره‌ای صورت گرفته که نسبت به عدد ۱۸۶ هزار میلیارد تومان باید گام‌های بیشتری باید برداشته شود.

وی افزایش شفافیت، نظارت پذیری و کاهش معنی‌دار هزینه‌های تامین مالی را از دیگر مزایای تامین به صورت زنجیره‌ای اعلام کرد و گفت: سیاست وزارت صنعت معدن و تجارت برای تامین مالی تولید استفاده از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای است و تا پایان سال باید گام‌های مهم دیگری برداشته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940113/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%85