کاهش هزینه تامین تضامین برای دانش‌بنیان‌ها/خوش‌حسابی شرکت‌های کوچک نزد صندوق نوآوری

وی تاکید کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، شرکت‌ها می‌توانند با هزینه کمتر تضامین مورد نیاز را تامین کنند.

وحدت با تاکید بر اینکه حمایت از دانش‌بنیان‌ها وظیفه همه نهادها و دستگاه‌ها است، یادآور شد: از سوی دیگر شرکت‌های کوچک جزو شرکت‌های خوش‌حساب هستند، به گونه‌ای که میزان بدهی آنها نزد صندوق ۹ دهم درصد یعنی کمتر از نیم درصد است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012009339/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وی با بیان این‌که در سال‌های اخیر کمتر به شرکت‌های کوچک توجه شده است، اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی متولی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالی است و در این راستا تلاش داریم تا از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره ببریم.

به گزارش ایسنا، علی وحدت امروز در آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، افزود: انعقاد این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده اقدام کشور برای تامین مالی شرکت‌های کوچک است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت‌های کوچک جزو شرکت‌های خوش‌حساب هستند، به گونه‌ای که میزان بدهی آنها نزد صندوق ۹ دهم درصد یعنی کمتر از نیم درصد است و این امر این انگیزه را ایجاد می‌کند که می‌توان به شرکت‌های کوچک توجه کرد.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: این امر این انگیزه را ایجاد می‌کند که می‌توان به شرکت‌های کوچک توجه کرد.

وحدت با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه امروز، افزود: این تفاهم‌نامه دسترسی شرکت‌های کوچک به تضامین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان را فراهم می‌کند و شرکت‌ها می‌توانند از تضامین صندوق بهره‌مند شوند.