کاهش قابل توجه صادرات فولاد ایران

پس از محصولات فولادی، در جزئیات ۴۶۸ هزارتن کل مقاطع تخت فولادی صادر شده، ۳۵۷ هزار تن سهم ورق‌های گرم، ۲۱ هزار تن سهم ورق‌های سرد و ۸۳ هزار تن سهم ورق‌های پوشش دار بوده است که در مجموع  نسبت به ۵۶۵ هزار تن صادراتی در سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۷ درصدی صادرات برای این مقاطع دیده می‌شود.

انتها پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021509107/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86طبق آمار، صادرات محصولات فولادی از سه میلیون و ۴۰۶ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به سه میلیون و ۱۹۹ تن در مجموع یکساله ۱۴۰۱ رسیده و افت صادرات شش درصدی را ثبت کرده است.

میزان صادرات شمش فولاد (فولا میانی) نیز در یکساله ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن، چهار درصد کاهش صادرات داشته و از هفت میلیون و ۶۷۸ هزار تن صادر شده در سال ۱۴۰۰ به هفت میلیون و ۳۷۲ هزار تن در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رسیده است که به جزئیات صادرات اسلب با افت ۲۱ درصدی از دو میلیون و ۵۸۱ هزار تن به دو میلیون و ۴۸ هزار تن رسیده است اما صادرات بیلت وبلوم تنها قلم فولادی است که صادرات افزایشی را ثبت کرده و در حالی که در یکساله ۱۴۰۰ پنج میلیون و ۹۷ هزار تن صادر شده بوده در یکساله ۱۴۰۱، میزان صادرات آن به پنج میلیون و ۳۲۴ هزار تن رسیده که رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد.

طبق آمار، در سالی که گذشت نسبت به سال ۱۴۰۰، میزان صادرات فولاد ایران افت قابل توجهی را تجربه کرده است. در مجموع قریب به ۱۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن انواع اقلام فولادی (شمش، محصولات و مقاطع فولادی و آهن اسفنجی) صادر شده که نسبت به میزان صادرات صورت گرفته در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افت چهار تا ۱۸ رصدی رخ داده است.

به گزارش ایسنا، طبق آنچه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از آمار صادرات فولادی‌ها در سال گذشته و مقایسه آن با حجم واردات در یکساله ۱۴۰۰ در اختیار ایسنا قرار داده است، در سالی که گذشت میزان صادرات کل مقاطع طویل فولادی و شمش فولاد کمترین میزان افت و صادرات آهن اسفنجی بیشترین میزان کاهش صادرات را نسب به آمار صادراتی در سال ۱۴۰۰ ثبت کرده‌اند.

تنها میزان صادرات بیلت وبلوم و ورق های گرم بیشتر شد

در نهایت علاوه براینکه واردات آهن اسفنجی چند سالی است که صفر است، صادرات آن نیز بیشترین کاهش را معادل ۱۸ درصد ثبت کرده و از یک میلیون و ۵۵ هزار تن در مجموع سال ۱۴۰۰ به ۸۶۴ هزار تن در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ این در حالی است که پیش از این صادرات  (طی یکی – دو سال اخیر) صادرات آهن اسفنجی بیشترین درصد افزایش صادرات را با میزان بالا به خود اختصاص می‌داد.

صادرات ورق‌های سرد نسبت به ۴۳۳ هزار تن صادر شده در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۸ درصد و صادرات ورق‌های پوشش دار نسبت به ۱۱۵ هزار تن صادراتی دو درصد کاهش داشته‌اند اما صادرات ورق‌های گروم در حالیکه در یکساله ۱۴۰۰ حدود ۱۷ هزار تن ثبت شده رد سال ۱۴۰۱ به ۲۱ هزار تن رسیده و ۲۴ درصد افزایش داشته است.

در یکساله ۱۴۰۰، به ترتیب ۱۴۵ هزار تن تیرآهن، دو میلیون و ۴۹۶ هزار تن میلگرد و ۲۰۰ هزار تن نبشی، ناودانی و… صادر شده بود.

در سال ۱۴۰۱ از مجموع  دو میلیون و ۷۳۱ هزار تن کل مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به دو میلیون و ۸۴۱ هزار تن صادراتی در سال ۱۴۰۰ افت چهار درصدی داشته، ۱۳۶ هزار تن تیرآهن، دو میلیون و ۴۲۱ هزار تن میلگرد و ۱۷۴ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع سهم صادراتی داشته‌اند که به ترتیب تیرآهن شش درصد، میلگرد و نبشی، ناودانی و… هریک سه درصد نسبت به میزان صادرت شده آن‌ها در یکساله ۱۴۰۰ کاهش صادرات  ثبت شده است.