کاهش ارزبری ۱۲۰ میلیون دلاری صنایع سمنان با توسعه داخلی‌سازی


سمنان- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به رویکرد توسعه و افزایش داخلی‌سازی صنعت استان، گفت: ۱۲۰ میلیون دلار نتیجه این رویکرد در صنایع استان طی سال ۱۴۰۱ بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100363/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C