کالاهای اساسی ویژه رمضان در ۴۲۰ فروشگاه کردستان توزیع شد


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: کالاهای اساسی ویژه ماه رمضان در ۴۲۰ فروشگاه زنجیره ای، تعاونی مصرف و واحدهای صنفی در حال توزیع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065815/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF