کالابرگ الکترونیکی مهم‌ترین راهکار برای مدیریت نقدینگی است

وی گفت: باید بدون افزایش در حوزه مسکن و بدون اینکه به صنعت و مصرف مردم آسیب بزنیم، بتوانیم تورم را کنترل کنیم و این راهش درمدیریت و هدایت نقدینگی در زنجیره تولید و توزیع کالا است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، علیرضاشاه میرزایی روز سه‌شنبه در جلسه با جمعی از مدیران صنعت و اصناف استان گیلان در رشت راهکار اصلی کنترل تورم را مدیریت نقدینیگی دانست و گفت: در حال حاضر بانک ها تعیین می کنند به چه کسی و به چه میزان تسهیلات بدهند.

وی ادامه داد: البته راه حل صحیح برای کنترل تورم عمل انقباضی نیست که باعث رکود و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: ما باید نقدینگی را به صورت زنجیره تولید تا مصرف هدایت کنیم؛ مثلا یک میلیون واحد مسکونی در کشور می تواند بدون تورم ساخته شود و این امر باید به صورت زنجیره مسکن هدایت شود.

شاه‌میرزایی هدایت نقدینگی در زنجیره تولید را با ابزارهای فناوری اطلاعات میسر دانست و گفت: همانطور که سال‌هاست این امر در کشورهای مختلف درحال اجر است ما نیز در کشورمان می توانیم این امر را انجام بدهیم.

شاه‌میرزایی همچنین تاکید کرد: نباید به نحوی یارانه کالای اساسی را مردمی کنیم که باعث کاهش مصرف مردم شود. سبد غذایی مردم نباید کوچک شود؛ بنابراین با کالابرگ می توانیم بدون اینکه مصرف مردم و تولید کاهش یابد، نقدینگی را وارد بخش های مولد اقتصاد کرد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: ما باید با فناوری اطلاعات زنجیره کالا را کنترل کنیم که این امر در مبارزه با قاچاق کالا و تورم نیز موثر خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84825816/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA