کارخانه صنایع غذایی ایران در نوشهر احیا و به مدار تولید بازگشت


نوشهر – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت : کارخانه صنایع غذایی ایران واقع در نوشهر با تلاش های انجام شده از سوی استانداری و اقدامات سرمایه گذار جدید احیا و به مدار تولید بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127357/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA