چون که صد آمد نود هم پیش ماست


تهران- ایرنا- دهم تیر با مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده ‌است. فرصت خوبی برای پاسداشت و یادآوری اهمیت معدن، صنایع معدنی صنعت و چه بسا تجارت کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155592/%DA%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA