چهل و یکمین گردهمایی ملی علوم‌زمین دوم و سوم اسفند ۱۴۰۱ برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس چهل و یکمین گردهمایی ملی علوم‌زمین از برگزاری این رویداد بزرگ علمی در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال جاری به همت پژوهشکده علوم‌زمین و با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016372/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1