چهار اشاره به موفقیت‌های «صمت» در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی


تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۴۰۲ به دستاوردهایی در حوزه اقتصادی کشور اشاره کردند که ۴ مورد آن مربوط به اقدامات انجام‌شده در وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065121/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8