چند توصیه به کشاورزان و باغداران برای مقابله با سرمازدگی

به گزارش ایسنا، حسین آهنی با بیان اینکه در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد احتمال یخ زدگی خواهیم داشت، گفت: باغداران در مناطقی که محدودیت آبی وجود ندارد حتما آبیاری تا عمق حداقل ۲۰ سانتی‌متر انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش دما در استان‌های کشور، به کشاورزان و باغداران برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از سرما توصیه‌هایی کرد.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت‌ می کرد، افزود: باغداران حتما علف‌های هرز کف باغ را بدون شخم زدن زدن جمع آوری کنند تا انتقال دمایی به حداقل ممکن برسد.

مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در بخش زراعت نیز به کشاورزان توصیه می‌کنیم از کودهای کلرید پتاسیم ۶۰ درصد که دارای پتاس بالا هستند، استفاده کنند، زیرا این کودها باعث مقاومت گیاه در برابر سرما و تغییرات دمایی خواهد شد و انتظار می رود که خسارت به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011204737/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C