چنارانی: تمهیداتی برای بیمه کردن کشاورزان در برابر اتفاقات غیرقابل پیش بینی اندیشیده شود

به گزارش ایسنا، هاجر چنارانی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان مطالبه حق و خواسته مردم است و لازم است هر چه سریع تر به آن رسیدگی شود. امروز مجلس طرحی در مورد ساماندهی بازار اجاره مسکن را در دستورکار خود قرار داده که امیدواریم این طرح قدری گره از مشکلات مردم در این زمینه باز کند.

چنارانی: تمهیداتی برای بیمه کردن کشاورزان در برابر اتفاقات غیرقابل پیش بینی اندیشیده شود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030704551/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به آسیب پذیری کشاورزان در برابر سیل، خشکسالی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی، خوب است تمهیدی برای بیمه کردن کشاورزان و الزام به این موضوع پیش بینی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: باتوجه به آسیب پذیری کشاورزان در برابر سیل، خشکسالی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی،  خوب است تمهیدی برای بیمه کردن کشاورزان و الزام به این موضوع پیش بینی شود. همچنین در آستانه فصل گرما و مشکلات تامین انرژی از وزیر نیرو انتظار می رود مراقب قطع برق چاه های کشاورزان باشد که با این کار مشکلات آنان را زیاد نشود.