چقدر از تولید فولادی‌ها در داخل مصرف شد؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042314512/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF

پس از آن در مجموع، از شش میلیون و ۳۱۹ هزار تن شمش فولادی تولیدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری، قریب به پنج میلیون تن آن صرف مصاف داخلی شده که نسبت به چهار میلیون و ۸۱۹ هزار تن مصرفی در دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، حدود ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

در نهایت مصرف آهن اسفنجی نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته و از شش میلیون و ۵۳۷ هزار تن در مجموع دو ماهه ۱۴۰۱ به شش میلیون و ۵۱۹ هزار تن رسیده است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بالغ بر دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شده که از این میزان یک میلیون و ۷۹۲ هزار تن صرف مصارف داخلی شده است.

در دو ماهه ابتدایی امسال، یک میلیون و ۷۵۵ هزار تن از مقاطع تخت فولادی صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که یک میلیون و ۷۷۰ هزار تن بوده، ۰.۸ درصد کاهش یافته است.

این میزان ۳.۱ درصد بیشتر از مصرف این مقطع فولادی در دو ماهه سال گذشته معادل یک میلیون و ۷۳۹ هزار تن است.

طبق آمار، در مجموع دو ماهه امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده است؛ میزان مصرف ظاهری فولاد طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع طویل، شمش و محصولات فولادی ۰.۵ تا ۳.۱ درصد بیشتر شده اما برای مقاطع تخت و آهن اسفنجی میزان مصرف ظاهری کمتر شده است.

تغییرات در مصرف محصولات فولادی در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته و تنها ۱۸ هزار تن بیشتر است. در حالیکه طی دو ماه نخست سال گذشته سه میلیون و ۵۷۸ هزار تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود، این عدد در مدت مذکور سال جاری به سه میلیون و ۵۹۶ هزار تن رسیده و فقط ۰.۵ درصد رشد کرده است.