چشم انداز روشنی در صنعتی شدن قروه پیش‌رو است


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: چشم انداز روشنی در صنعتی شدن قروه با توجه به ظرفیت های موجود آن وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025526/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA