چرا حق‌آبه سالانه کشاورزی خوزستان محقق نشده است؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082113963/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی افزود: قطعا خشکسالی و ترسالی‌ها در این عدد اثرات مثبت و منفی خواهند داشت اما با توجه به اینکه در سند آب کار کارشناسی انجام شده و همچنین خوزستان اولین تولید کننده محصولات کشاورزی در کشور است، انتظار داریم وزارت نیرو عملکرد بهتری در تحقق این سند داشته باشد.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزی محور توسعه کشور است و تامین آب مورد نیاز خوزستان به عنوان یکی از استان‌های برتر در تولیدات کشاورزی و باغی برای توسعه این تولیدات باید در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.

سید کریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از کاهش حق‌آبه کشاورزی خوزستان از سوی وزارت نیرو اظهار کرد: طبق سند آبی که در دو سال گذشته با کار کارشناسی به تصویب رسید، قرار بود سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب حق‌آبه کشاورزی و باغداری خوزستان باشد اما این عدد در هیچ سالی تاکنون از سوی وزارت نیرو محقق نشده است.

حسینی ادامه داد: خوزستان دارای اراضی کشاورزی بسیار مستعد و همچنین منابع آبی متعددِ در دسترس است که ظرفیت‌های بسیار خوبی برای بحث کشاورزی هستند. طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظیم رهبری نیز از دیگر پتانسیل‌های استان در بحث کشاورزی است که برای تولید نیازمند آب هستند و باید حق آبه مصوب خوزستان در این خصوص محقق شود.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه در برخی از فصول ممنوعیت و محدودیت کشت داریم و یا در برخی از فصول تاخیر در مجوز کشت به دلیل عدم تخصیص آب داشته‌ایم به این معنا است که حق آبه ۲۰ میلیارد متر مکعبی استان در بحث کشاورزی و باغی محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه خوزستان اولویت تخصیص حق‌آبه در کشور است، افزود: وزارت نیرو باید حق آبه ۲۰ میلیارد متر مکعبی که برای بحث کشاورزی و باغداری در خوزستان در نظر گرفته شده است را به استان تخصیص دهد اما متاسفانه چنین مساله‌ای محقق نشده است.

ایسنا/خوزستان نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش حق آبه کشاورزی خوزستان از سوی وزارت نیرو گفت: براساس سند آب سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب حق‌آبه کشاورزی و باغداری خوزستان است اما این عدد در هیچ سالی تاکنون از سوی وزارت نیرو محقق نشده است.