چرایی رشد بالای قیمت خودروها در یک هفته گذشته


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است: افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو طبیعی بوده و واکنشی نسبت به شرایط اقتصاد کلان کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969320/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87