چالش سه ساله واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری در جنوب کرمان


جیرفت- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت)جنوب کرمان با بیان اینکه واگذاری زمین برای راه‌اندازی کارخانه ها به یک چالش تبدیل شده گفت: در برخی موارد تا سه سال طول می کشد به یک سرمایه گذار زمین بدهند و این زمان طولانی طرح را از توجیه خارج می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151183/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86