پیگیری رفع موانع صادرات و توسعه دیپلماسی اقتصادی مازندران

وی در این ملاقات با اشاره به اینکه استان مازندران در ۱۴ قلم تولید محصولات کشاورزی و راهبردی مقام نخست را دارد، گفت: مازندران به دلیل قرار گرفتن درمسیر کریدوراصلی شمال-جنوب دارای ویژگی های ممتاز راهبردی و ژئوپلیتیک در توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور استو

سید محمود حسینی پور در سفر به تهران با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار کرد و در این ملاقات به ارائه ظرفیت های اقتصادی و تولیدی استان پرداخت.

پیگیری رفع موانع صادرات و توسعه دیپلماسی اقتصادی مازندران

صفری افزود: بند امیرآباد می‌تواند نقش مهمی برای تبدیل شدن مازندران به استانی با محوریت نقش ملی، اهمیت استراتژیک و ایجاد اشتغال داشته باشد.

تبدیل شدن مازندران به استان پیش‌رو در دیپلماسی اقتصادی

ایسنا/مازندران استاندار مازندران در دیدار با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، پیگیر رفع موانع صادرات و توسعه دیپلماسی اقتصادی استان شد.

حسینی پور افزود: به دلیل اهمیت و تاکید دولت سیزدهم در توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه؛ استان مازندران نقش ویژه ای در ارتباط با کشورهای هدف اقتصادی به ویژه کشورهای اورآسیا، عضو اکو و سازمان همکاری‌های شانگ‌های را می تواند داشته باشد.

همچنین معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه قول داد تا پیگیر رفع موانع برخی از محصولات صادراتی کشاورزی مازندران مانند محصولات لبنی به روسیه و محصولات کشاورزی به کشور چین تا حصول نتیجه باشد.

استاندار مازندران در خصوص محصولات راهبردی کشاورزی به ویژه تولید گوشت سفید، برنج، مرکبات و کیوی که زمینه ساز صادرات به کشورهای همجوار است اشاره کرد و یادآور شد: همچنین محصولات گلخانه ای و صنعتی مازندران در زمینه صادرات جایگاه ویژه ای دارد.

این مسئول به وجود برخی موانع صادراتی و توسعه اقتصادی با کشورهای هدف اشاره کرد و خواستاررفع موانع گمرکی، بانکی، داخلی و وجود برخی استاندارهای سخت گیرانه در کشورهای هدف صادراتی شد.

این مسئول با اشاره به اینکه ساخت اسکله رورو ریلی در بندرامیرآباد در حال اتمام است، این بندر می تواند نقش ویژه ای در افزایش صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور داشته باشد.

قابل ذکر است، در این دیدار دو طرف توافق کردند که در تعامل مثبت و پایدار و مداوم با هم بتوانند برای  توسعه صادرات مازندران و رفع موانع صادراتی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی این استان تلاش کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022616740/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به وجود موانعی از جمله توسعه بندر و مواردی از این دست در مازندران اشاره کرد و در این زمینه استاندار مازندران قول داد تا حصول نتیجه با وزارت امور خارجه و سازمان امور بنادر پیگیری موضوعات باشد.

“مهدی صفری” معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار به نقش مازندران در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: مازندران قابلیت تبدیل شدن به استان های پیش‌رو در حوزه دیپلماسی اقتصادی را دارد و یکی از ظرفیت های اصلی این استان وجود بندر امیرآباد است.