پیگیری خبری مانع از توقف چرخ تولید در نقطه‌ای محروم؛ وزیر نفت دستور داد


چابهار – ایرنا – موضوع تامین سوخت کارخانه سیمان تیس راسک که چندی پیش باعث بروز برخی مشکلات و احتمال توقف فعالیت و نیز بیکاری کارگران این کارخانه شده بود، با پیگیری خبری و انعکاس مساله به مسئولان استانی در نهایت با دستور مستقیم وزیر نفت برای حل این مشکل، خاتمه یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102717/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA