پیگیری ایده کریدور بزرگ غلات از مسیر ایران در اجلاس کازان + فیلم


مسکو- ایرنا- معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بهره‌گیری از ظرفیت کریدور شمال – جنوب می‌تواند فرصتی برای شکل‌گیری کریدور بزرگ انتقال غلات از مسیر ایران باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114922/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85