پیشنهاد وزارت اقتصاد تغییر فرمول و زمان اجرای بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال ایسنا درمورد درخواست وزارت اقتصاد برای تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: وزارت اقتصاد عمل‌ کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، طی دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود. در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران هم درمورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم درمورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041912347/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9

وی درمورد لایحه مقابله با رسوب کالاها اظهار کرد: لایحه با دو موضوع کلیدی که بند اول و دوم لایحه را تشکیل می‌دهد یک بار در جلسه هیات وزیران مطرح شد، به دلیل نقدهایی که از سوی برخی دستگاه‌ها، وزارت کشور و… مطرح شد، این لایحه برای انجام اصلاحات برگردانده شد؛ تقریبا مصوبات هیات وزیران در ماه‌های ابتدایی سال متمرکز بر آیین‌نامه‌های تکلیفی در قانون بودجه است و پس از آن مورد بررسی خواهد گرفت.

خاندوزی در ادامه با اشاره مقابله با فرارهای مالیاتی عنوان کرد: همه حساب‌ها یا دستگاه‌هایی که مشمول تخلف هستند در سال گذشته مسدود شده و اعمال جریمه قانونی صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه دیدار با کارآفرینان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روند کنترلی که در حوزه نرخ ماهانه تورم‌ طی چهار ماه نخست سال جاری رخ داد، آثار خود را در مهار تورم نشان میدهد، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به بسته دولت که در حوزه مهار تورم مصوب کرده است کار به جایی برسد که نرخ تورم با رضایتمندی مردم و ایجاد آرامش در بازارها همراه شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ارسال شده است، گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد تغییر فرمول و زمان اجرای بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است.