پیشرفت فردی و اجتماعی با دسترسی به اینترنت

اینترنت برای تحقق بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر ارزش منحصر به فرد و اساسی دارد و به کاربران اجازه می‌دهد تا بسیاری از کارهای ضروری خود را انجام دهند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012210649/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA

این مطالعه بر اهمیت دسترسی به اینترنت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تاکید می‌کند زیرا دسترسی به موارد آموزشی، سلامت و کار را می‌توان به صورت آنلاین فراهم کرد.

نتایج تحقیقات همچنین به نقشی که دسترسی به اینترنت می‌تواند در بهبود مراقبت‌های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه ایفا کند اشاره می‌کند زیرا افراد با عدم دسترسی به موارد بهداشتی می‌توانند با استفاده از اینترنت در مهارت‌های خود ارتقاء پیدا کنند.

به نقل از ویفروم، نتایج مطالعه‌ای در دانشگاه بیرمنگام انگلستان که دکتر مرتن رگلیتز انجام داده است، نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت باید به‌عنوان یک حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شود.

ابزارهای آموزش آنلاین می‌توانند تفاوت قابل‌توجهی ایجاد کنند و به کودکانی که دور از مدرسه زندگی می‌کنند اجازه می‌دهند تحصیلات خود را تکمیل کنند.

ایسنا/خراسان رضوی اینترنت در زندگی امروز به‌ عنوان ابزار حیاتی برای انجام کارهای اولیه انسانی در موارد اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی کار و مسکن است.

محققان اظهار کردند که دسترسی به اینترنت یک ضرورت عملی برای طیف وسیعی از افراد است و باید به‌عنوان یک حق در نظر گرفته شود. همچنین دسترسی رایگان به اینترنت برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه را ندارند، باید در نظر گرفته شود و مهارت‌های لازم نیز در این زمینه به افراد داده شود.

دانش‌آموزان در کشورهای توسعه‌یافته که به اینترنت دسترسی ندارند، از نظر کسب آموزش خوب در مضیقه هستند زیرا بسیاری از موارد کمک آموزشی ضروری و مواد آموزشی به صورت آنلاین در دسترس هستند.

از آنجایی که جهان به‌طور فزاینده‌ای دیجیتالی می‌شود، بسیار مهم است که سیاست‌گذاران اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که همه بدون توجه به محل زندگی خود به اینترنت دسترسی دارند. با انجام این کار، ما می‌توانیم کمک کنیم تا اطمینان حاصل شود که همه، فرصت‌های برابر برای استفاده از حقوق انسانی خود و زندگی با عزت و امنیت دارند.