پیشبرد ۲۶ طرح سرمایه‌گذاری توسط ایدرو با اولویت مناطق کمتر برخوردار


تهران- ایرنا- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‌ در سال ۱۴۰۱ پیشبرد ۲۶ طرح سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق کمتر برخوردار و محروم را در دستور کار قرار داد که به اشتغال‌زایی بیش از ۱۱ هزار نفری انجامیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072118/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1