پیری جمعیت گریبان‌گیر اقتصاد ژاپن خواهد شد

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، معکوس‌کردن نرخ زاد و ولد در ژاپن را اولویتی برای دولت خود قرار داده است زیرا او هشدار می‌دهد زیرا تعداد نوزادان متولد شده به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این مطالعه، انتظار می‌رود جمعیت در سن کار در ژاپن به سرعت از سال ۲۰۲۷ کاهش یابد و نیروی کارگر در سال ۲۰۴۰ با وجود ثابت‌ماندن تقاضای نیروی کار،حدود ۱۲ درصد از سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تحقیقات گذشته نشان داد که ژاپن تا سال ۲۰۴۰ به ۶.۷۴ میلیون کارگر خارجی یا تقریباً چهار برابر تعداد کارگران خارجی در سال ۲۰۲۰ نیاز دارد تا به متوسط رشد سالانه حدود ۱.۲۴ درصد دست یابد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ژاپن تا سال ۲۰۴۰ با ۱۱ میلیون کمبود کارگر مواجه خواهد شد که نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی این کشور با پیرشدن سریع جمعیت آن است.

با این حال، کشور ۱۲۶ میلیونی با احساس فشار مواجه شده است و انتظار می‌رود جمعیت در سن کار با ۲۰ درصد کاهش از سال ۲۰۲۰ به ۵۹.۸ میلیون نفر تا سال ۲۰۴۰ برسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011003720/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF