پیامد ناخوش نظام دستوری در اقتصاد ایران/ قیمت‌گذاری دستوری علیه اشتغال و تولید است


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85127832/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87