پهلوگیری و تخلیه همزمان سه کشتی حامل روغن خام خوراکی در مجتمع بندری انزلی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402043019238/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9

مجتبی نظری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به پهلوگیری و تخلیه همزمان سه کشتی حامل روغن خام خوراکی در اسکله های مجتمع بندری انزلی، اظهار کرد: این سه کشتی با مجموع ۱۵ هزار تن روغن خوراکی همزمان در اسکله های بندرانزلی پهلوگیری  و تخلیه شدند.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به رشد چشمگیر تخلیه و بارگیری روغن خوراکی در سال جاری، تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ هزار تن روغن در مجتمع بندری انزلی تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۸۰ درصدی بوده ایم.

ایسنا/گیلان معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر گیلان از پهلوگیری و تخلیه همزمان سه کشتی حامل روغن خام خوراکی در اسکله های مجتمع بندری انزلی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ هزار تن روغن در مجتمع بندری انزلی تخلیه و بارگیری شده است.

نظری با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت مخازن روغن مجتمع بندری انزلی ۱۶ هزار تن است، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در آینده ۴۰ هزار تن دیگر به ظرفیت نگهداری روغن خوراکی در مجتمع بندری انزلی افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این کشتی ها دارای ظرفیت ۵۰۰۰ تنی بوده و از روسیه به بندرانزلی انتقال یافتند، افزود: روغن خوراکی دو کشتی از طریق خطوط لوله به مخازن روغن منتقل شد و برای یک کشتی نیز به صورت حمل یکسره تخلیه و انتقال انجام گرفت.