پنج واحد تولیدی شهرک‌های صنعتی بوشهر دانش‌بنیان شدند


بوشهر – ایرنا – معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر گفت: پنج واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی این استان مجوز دانش‌بنیان خود را از پارک علم و فناوری کسب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083251/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF