پروژه‌ آبی که ۱۴ سال متوقف بود ۸ ماهه به بهره‌برداری رسید


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور گفت: طرح شیرین‌سازی و انتقال آب جم از سیراف، طرحی بود که ۱۴ سال به دلایل مختلف متوقف بوده و مردم از برکات این طرح بی بهره بودند که با تعریف یک فعالیت دقیق و جهادی طی ۸ ماه به بهره‌برداری رسید و زمینه افزایش رفاه مردم را فراهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045884/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF