پروژه‌های محصول‌محور دارای پتانسیل تجاری‌سازی حمایت ویژه می‌شوند

وی افزود: به طور میانگین ۱۲ شرکت سالانه در فضایی بالغ بر ۱۱ هزار متر در مرکز رشد مستقر هستند؛ ۷۰۰ متر اتاق تمیز در مرکز رشد وجود دارد و ۷۶۰ متر اتاق تمیز در حال ساخت است که با استانداردهای جدید جهت استقرار شرکت‌های شرکت های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061914737/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFدکتر خویی با بیان اینکه نباید از مراکز رشد انتظار درآمدزایی وجود داشته باشد، اظهار کرد: ضروری است این نگاه به مراکز رشد به رویکرد حمایت‌گرانه تغییر یابد. در حال حاضر مراکز رشد به دلیل عدم دریافت حمایت‌های لازم به سوی درآمدزایی متمایل شده‌اند.

وی با بیان اینکه تسهیل در ارائه مجوزها نیز در برنامه دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، قرار دارد، اظهار کرد: در نشست اخیر که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، ایشان مؤکدا بر تسریع صدور مجوزها و پروانه‌های فعالیت تاکید کرد تا با هدف توسعه و رشد فناوران موانع حوزه سلامت رفع شود.

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا بنفشه با بیان این مطلب، افزود: طبق شعاری که ابتدای سال، مقام معظم رهبری اعلام فرمودند؛ بر همه تکلیف شده است تا در زمینه تولید، دانش بنیان و کارآفرین هر آنچه در توان دارند به کار گیرند. در حال حاضر این آمادگی وجود دارد تا پروژه‌های محصول محوری که در بازه زمانی کوتاه با دریافت امتیازهای مورد نیاز می‌توانند وارد بازار شوند، مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

در ادامه این بازدید دکتر سیدحمیدخویی، رییس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: ایران پنجمین کشور دنیاست که به فناوری زیست دارویی دست یافته است. تاکنون بالغ بر ۸۰ محصول ارزشمند توسط شرکت‌های مستقر در مرکز رشد به بازار عرضه شده و موجود است.

دکتر رضا فریدی مجیدی، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بر لزوم جذب حمایت‌های بیشتر تاکید کرد و گفت: در کمیته فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران که متشکل از رؤسای مراکز رشد هستند، حمایت‌هایی در نظر گرفته شده است، ولی جهت رشد و توسعه‌ای که شایسته نام‌گذاری سال جاری باشد، نیازمند توجه و اختصاص امتیاز و حمایت‌های بیشتر است.

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در بازدید از مرکز رشد فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: پروژه‌های محصول‌محوری که دارای پتانسیل تجاری‌سازی باشند، مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.