پرداخت ۷۸۲ همت تسهیلات به بخش صنعت و معدن


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۷۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۸ماهه امسال به بخش صنعت و معدن داده شده که این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001736/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B8%DB%B2-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86