پرداخت حق عائله‌مندی به کارگران باید بررسی شود

وی در پایان گفت: طرح پرداخت حق عائله مندی به کارگران فی نفسه خوب است و با توجه به آنکه در راستای قانون جوانی جمعیت و خانواده پیشنهاد شده می تواند در انگیزه ازدواج کارگران مجرد اثرگذار باشد ولی باید به عنوان یک موضوع تخصصی تمام ابعاد آن از بار مالی تا تاثیرگذاری بر امنیت شغلی و حقوق کارگران بررسی شود.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022214058/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سیارمه ادامه داد: تمام مزایای جانبی مزد از بن خواربار و حق مسکن تا عائله مندی باید در شورای عالی کار بررسی و بار مالی آن مشخص شود که بر دوش چه کسی است؟

یک فعال کارگری پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این مسأله یک‌ موضوع تخصصی است و باید تمام ابعاد آن از بار مالی تا تاثیرگذاری بر امنیت شغلی و حقوق کارگران در شورای عالی کار به طور سه جانبه بررسی شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه  بحث پرداخت حقوق عائله مندی به کارگران یک موضوع تخصصی است و نباید تنها یک زمینه تبلیغاتی باشد، اظهار کرد: این طرح‌ نیاز به سه جانبه گرایی دارد و باید در شورای عالی کار مطرح شود و در قالب سه جانبه گرایی پیش برود.

علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران اظهار کرد: بی تردید چنین طرح های پیشنهادی مثبت ارزیابی و از آن استقبال می شود ولی باید تمام ابعاد این قضیه را به شکل تخصصی ببینیم و بررسی کنیم.

وی با اشاره به فرایند تصویب حق مسکن کارگران گفت: مواردی مثل حق مسکن با وجود آنکه در شورای عالی کار تصویب می شود، می بینیم که باید جهت اجرا در هیات وزیران تایید شود در حالی که دیگر نیازی به تأیید مجدد نیست زیرا نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و به طور سه جانبه تصویب شده است؛ بنابراین پیشنهاد حق عائله مندی هم اگر چنین فرایندی را طی کند، یعنی آنکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید چنین پیشنهاداتی را تایید کند.

وی افزود: وقتی حق عائله‌مندی پرداخت می شود، برای کارگر احساس امنیت شغلی به وجود می آورد و انگیزه تشکیل خانواده را در کارگران مجرد تقویت می کند، از آن طرف هزینه کارفرما بالا می رود لذا باید دید که این افزایش چه نتایج مثبتی دارد.