پذیرفته‌شدگان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه «ستاد» ثبت‌نام کنند


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: ۱۹ هزار پذیرفته شده مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هرچه سریعتر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت‌نام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180300/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85