پایان گران‌فروشی خصوصی‌سازان؛ کدام خودروهای مونتاژی باید قیمت تولیداتشان را رقابتی کنند؟


تهران- ایرنا- پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها در روز گذشته، مشخص شد ۱۳ خودرو از بین ۱۷ خودروی سواری باید در قیمت تمام‌شده خود تجدید نظر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103896/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA