پالایشگاه تهران با حداکثر ظرفیت در مدار تولید است

سخنگوی پالایشگاه تهران با تکذیب شایعه اعتصاب کارگران این پالایشگاه گفت: کارگران پیمانکاری در خصوص برخی مسائل صنفی با روسای خود در محوطه این پالایشگاه گفت‌وگو کردند و اکنون همگی سر کار هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080402735/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شاکر خفایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ اعتصابی در پالایشگاه تهران اتفاق نیفتاده است و همه مشغول کار خود هستند، اظهار کرد: گفت گویی صنفی در محوطه پالایشگاه صورت گرفت که پس از دریافت پاسخ و قول رفع مشکلات اکنون اوضاع به روال همیشگی برگشته است.

به گفته سخنگوی پالایشگاه تهران، اکنون هیچ مشکلی در این پالایشگاه وجود ندارد و شرایط مانند سابق است. صحبت‌هایی هم که در مورد اعتصاب کارگران مطرح شده است به هیچ عنوان صحت ندارد. پالایشگاه تهران با حداکثر ظرفیت در مدار تولید است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه تجمعی در هیچ بخشی از پالایشگاه تهران وجود ندارد، گفت: موضوع گفتمان شامل پرداخت کمک هزینه معیشتی به کارگران و نحوه پرداخت آن بود. کارگران پیمانکاری خواستار تغییر در نحوه پرداخت بودند که برای آن باید از اداره کار مجوز لازم اخذ شود. موضوع مربوط به معیشت نیز نبود، زیرا حقوق کارگران پیمانکاری در ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.