پاسخ مدیرعامل مس به موضوع فساد در این شرکت/ از کشف ۲۷ پرونده تا ارتباط نمایندگان مجلس


کرمان – ایرنا مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران عصر چهارشنبه نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در شهر کرمان داشت و به موضوعات مختلف از جمله کشف فساد در این مجموعه بزرگ و افق های پیش روی توسعه آن پاسخ گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918027/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B2%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87