ویدیو / ۲۲۰ بدهکار ارزی با دلایل مختلف/ چرایی حضور در لیست سیاه صندوق توسعه

ویدیو / ۲۲۰ بدهکار ارزی با دلایل مختلف/ چرایی حضور در لیست سیاه صندوق توسعه
خبرنگار: روح الله رضایی / تصویربردار و تدوینگر : رها صلاحی‌مقدم


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112620499/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد که این بانک ۲۲۰ بدهکار ارزی دارد که هر کدام دلایلی برای عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات‌شان دارند.